KKV Start Innováció

Cégünk a KKV Start Innováció program keretében (2020-1.1.1-KKV-START-2021-00411) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 16 725 406, azaz tizenhatmillió-hétszázhuszonötezer-négyszázhat forint összegű támogatásban részesült V4 projekt - vagyonvédelmi megoldások intelligens, a környezeti és helyzeti paramétereket adaptívan figyelembe vevő szoftveres és hardveres eszközzel című projektje megvalósítására.

A projekt keretében létrehozásra kerül egy adaptív technológián alapuló, újszerű biztonságtechnikai műszer, melynek a neve V4. Célunk az, hogy növelni tudjuk a rendszereink védelmét a hardveres eszközök és a bennük található szoftverek újra gondolt harmonizálásával, valamint adaptív módon használjuk a bennük lévő részegységeket. A rendszer legyen képes arra, hogy felismerje az adott szituációkat, illetve mérlegeljen a környezeti paraméterek alapján, hogy mire van éppen szüksége. A statikus működés elhárítása és a modernebb NB-IoT rendszerek használatával elképzelésünk szerint jelentős javulást lehet elérni. A fejlesztés két elkülöníthető részből áll: az adattovábbítás módszerének optimalizálása, valamint a gépjárművek helyzetének bemérését szolgáló egységek optimalizálása. Mindkét fejlesztési rész három területet ér el javulást: fenntarthatóság, költségcsökkentés és teljesítményoptimalizálás.